Transformatie en Blikwisseling

Bij de transitiepractitioner gaat het om processen met grote groepen mensen afkomstig van verschillende organisaties. Een markttransformatie kan nooit met slechts één partij tot stand komen; het is een emergent gevolg van samenspel en onderlinge afhankelijkheden tussen mensen, organisaties en andere actoren.

In de dagelijkse praktijk wordt een enorm beroep gedaan op je strategische begaafdheid. Het overzicht houden, analyseren en een koers uitzetten en interventies kiezen. Het is niet alleen een proces om het proces, maar een proces dat je inricht met een bedoeling, met een richting. Als procescoach, kwartiermaker of monitor beweeg je tussen vorm, inhoud en proces. In een persoonlijke en dynamische context, het is geen theoretisch en afstandelijk gebeuren. Je neemt eigenaarschap voor de beweging die je tot stand wil brengen. Je beweegt tussen abstract en concreet, tussen meso en micro. Juist om met deze dynamiek om te gaan hebben we de stepping stones uitgewerkt.

Stroomversnelling Samenwerkdag

Je bent een instrument

Dervish_whirling

Als procescoach of kwartiermaker cirkel je door het speelveld en door de stones en je maakt steeds de cyclische beweging. Je bent steeds in beweging. We voelen een gelijkenis met de wervelende Derwisj. Een magische figuur, een monnik uit de islam die een cir- kelende dans gebruikt als meditatieve vorm. Dit is de metafoor voor de verbinding van inhoudelijke kennis, de ervaring door zelf te hebben ervaren, opperste concentratie op waar je mee bezig bent door bewuste aanwezigheid. De Derwisj wervelt door de ruimte en neemt waar, vanuit de innerlijke kern, acteert vanuit de wijsheid die er is. In zichzelf en de anderen. En neemt vanuit die staat voortdurend waar wat de onderstroom is, hoe de gelaagdheid in elkaar zit, wie je aan tafel hebt, wat mensen beweegt. Om vanuit diepe verbinding met zichzelf en de omgeving processtrategie en interventies te bepalen.

Schakelen tussen rollen, vorm en benadering

Het gaat om voortdurend schakelen op het gebied van vorm, proces en inhoud. Bijvoorbeeld tussen:

  • leidend of volgend zijn
  • chaos of orde scheppen
  • actie of reflectie brengen
  • nu of straks de knoop doorhakken
  • samen of alleen verder
  • de diepte of de breedte in
  • consulting, procesbegeleiding of hosting

Een goede transitiepractitioner weet op elk moment – bijna intuïtief – wat nodig is om verder te komen. Wat individuele mensen nodig hebben, maar ook wat het totaalproces nodig heeft. Je moet alles wat er gebeurt opvangen en kunnen inzetten. Een transitiecoach is daarmee zijn of haar eigen instrument.

Zet al je zintuigen in om het systeem te leren kennen.  – PETRA HOFMAN

Hoogspringers Samenwerkdag

Eigen stijl

20140717_133438

We hebben inmiddels een groep van zo’n 25 procescoaches en kwartiermakers. Wij her- kennen met elkaar de combinatie van proces, vorm en inhoud. We vinden elkaar op de dynamiek die de ingrijpende veranderingen waar we mee te maken met zich meebren- gen. Toch heeft iedereen een unieke eigen werkwijze en kracht, een eigen kenmerk van waaruit je het meeste handelt. Eén is een echte coach en altijd op zoek naar de werkelijke drijfveren onder het gedrag van mensen. Een ander is zeer inhoudelijk en neemt dat mee in de processen. Een ander kijkt altijd naar het grote plaatje en ziet de verbanden ontstaan. Weer een ander is gespitst op resultaat en brengt voorwaartse kracht in het proces. Nog een ander is vooral gericht op het neerzetten van een omgeving waarin het vanzelf gebeurt en heeft het geduld om te wachten tot iemand zover is dat het zaadje van duurzaamheid ontkiemt. Het is cruciaal dat je je eigen processtijl kent zodat je weet waar je sterke kant zit en wanneer je in je kracht staat. Daarmee weet je waar je slagvaardig en effectief bent. Maar ook waar je anderen nodig hebt om jou aan te vullen.