Het is dé vraag die we ons moeten stellen wanneer we willen sturen op meetbare prestaties die bijdragen aan de CO2 doelen in 2050.  Samen met vastgoedjurist Susan van Hooft en vastgoedconsultant Simon Verduijn (Endule) schreef ik een artikel voor het Tijdschrift voor Bouwrecht over de praktisch-juridische context van ‘de Afnameovereenkomst’. Dit energieprestatiecontract voor energie neutraal bouwen (nieuwbouw en renovatie) is ontwikkeld door Stroomversnelling met steun van Aedes en Bouwend Nederland. Dit model contract heeft (energie)prestaties als uitgangspunt en combineert renovatie/nieuwbouw met langjarig onderhoud en beheer. In het artikel vind je een verdiepende uitleg over de juridische context, het doel en de concrete werking van het contract. Ook gaat het artikel dieper in op wat nodig is voor deze langjarige samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer en wordt een vergelijking met andere contractvormen gemaakt. Heb je naar aanleiding van dit artikel vragen of wil je ermee werken dan hoor ik het graag! 

Het artikel is als pdf-bestand te downloaden via deze link ‘Hoe contracteer je de energieprestatie’ http://www.josevanderloop.nl/wp-content/uploads/2020/02/TBR-2019-158-1.pdf